Đây là hố duy nhất mà cú phát bóng bắt buộc phải bay qua khỏi bẫy nước mặc dù nhìn nó ngắn hơn mình nghĩ. Vấn đề ở đây là phát bóng đi theo hướng trái hay phải? Nằm giữa Fairway là một bẫy cát lớn, nhưng với 1 cú phát bóng chuẩn và chính xác thì bẫy cát không còn là vấn đề nữa. Địa hình green của hố này nằm lọt thỏm giữa các đồi cát và các cú đánh tiếp cận cờ luôn luôn lên dốc. Bề mặt của green không thể nhìn thấy rõ từ fairway nhưng do địa hình của green được thiết kế như 1 cái phễu nên những cú đánh tiếp cận cờ không tốt vẫn đem lại kết quả tốt.