Mặc dù 1 hố par 4 nhìn từ tee box rất là thẳng nhưng mà điểm rơi của cú phát bóng lại bị khuất, có rất nhiều khu vực ngoài fairway mà rất khó trông thấy khi đứng tại tee box. Hướng đánh tốt nhất ở tee là hơi chếch về phía bên trái tâm fairway một chút, bên phải green được che chắn bởi một bẫy cát rộng và sâu. Mặt green có xu hướng nghiêng về phía bẫy, do đó cần nhẹ nhàng khi thực hiện các cú Chip hoặc Putt về hướng đó.