Hố par 3 đầu tiên tại The Bluffs là một trong những hố khó nhất. Có rất nhiều bẫy khi đánh bóng xuống, phía bên trái là khu vực rừng phòng hộ và cũng là khu vực ngoài ranh giới của sân (OB), bẫy nước nằm bên phải, một bẫy cát rộng ngay trước mặt và một bẫy cát sau vùng green, tất cả đang chực chờ cú đánh trượt của bạn. Bạn hãy đánh đúng với khoảng cách của hố, swing thật nhẹ nhàng và tự tin. Nếu golfer đánh on green và khu vực green này tương đối bằng phẳng, sẽ tạo được lợi thế cho bạn.