Đây là hố kết thúc khá thử thách. Không những là hố par 4 dài nhất (489 yards) mà còn lên dốc hoàn toàn từ tee box lên tới green. Một cú phát bóng tốt khi đưa bóng tới trước bẫy cát nằm giữa fairway. Cú tiếp cận cờ thông minh nhất là ngắm về phía bên phải của green, thành cỏ rough bên ngoài green sẽ đẩy bóng lăn vào bề mặt green.