Đây là hố par 4 tương đối ngắn và thẳng. Fairway nằm lọt giữa 2 đồi cát, mục tiêu đầu tiên rất rõ ràng: hãy đưa banh vào fairway. Cú đánh tiếp theo từ fairway lên green có độ dốc lên rất nhiều, green được thiết kế hình bầu dục với 1 bẫy cát rất sâu cản trở ngay phía trước green. Ở giữa green được thiết kế nhô cao hơn làm cho việc gạt bóng từ phía này sang phía bên kia luôn không dễ dàng.