Hố par 4 với cơ hội lấy được Birdie rất dễ vì địa hình đổ dốc xuống từ tee box cho đến khu vực green. Tuy nhiên, cơ hội ghi điểm Birdie trở nên mong manh hơn với một bẫy cát lớn nhấp nhô chắn trước phía trái của green. Nếu bạn tự tin với những cú đánh cận green thì nên tấn công, nếu không thì bạn nên chọn lối đánh an toàn hơn bằng cách chia gậy. Hãy chú ý 1 điều là không nên đánh các cú tiếp cận cờ over green.