Là 1 hố par 4 mà cơ hội lấy được Birdie rất dễ vì địa hình đổ dốc xuống từ tee box cho đến khu vực green. Tuy nhiên, cơ hội ghi điểm Birdie rất mong manh trước một bẫy cát lớn nằm chắn trước phía trái của green với địa hình nhấp nhô. Nếu bạn tự tin với những cú đánh xung quanh green thì bạn nên đánh tấn công. Nếu không thì bạn nên chọn lối đánh an toàn hơn bằng cách chia gậy. Hãy chú ý 1 điều là không nên đánh các cú tiếp cận cờ over green.