Chín hố sau được bắt đầu với 1 hố par 5 đạt tiêu chuẩn của PGA Tour (615 yards) tầm nhìn của cú đánh thứ hai sẽ bị khuất. Green được thiết kế phân tầng, trải dài giữa một bẫy cát bên phía trái và một khu cát tự nhiên ôm trọn từ trước ra sau, từ phải sang trái. Góc tiếp cận cờ tốt nhất là từ phía bên trái fairway. Bất kì cú đánh tiếp cận cờ nào mà hơi lệch qua phải thì bóng vẫn lăn về green.