Gần như giống với hố mở đầu trên sân St. Andrews, hố 1 Par 4 có chung Fairway với một hố khác (hố 9), do đó hố 1 luôn là 1 hố thật sự dễ dàng cho 1 vòng chơi. Cú phát bóng càng thẳng thì cú đánh lên green càng đơn giản. Bạn nên ngắm cú đánh tiếp cận cờ về hướng phía bên trái 1 chút thì khả năng bóng on green cao hơn mặc dù cú đánh của bạn không được tốt lắm.